Infiltratievoorziening voor regenwater

Het gebruik van regenwater wordt om verschillende redenen aangemoedigd. Het kan echter gebeuren dat een regenwaterput méér regenwater opvangt dan er gebruikt wordt. Dit overvloedige water wordt afgevoerd via een overloop, welke op zijn beurt moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening. Maar wat is juist het doel van zo’n infiltratievoorziening? En is deze verplicht?

Het doel van een infiltratievoorziening

Een infiltratievoorziening bestaat uit een infiltratiebox of -krat, die overbodig regenwater uit de regenwaterput opvangt. Van hieruit kan het water langzaam de grond insijpelen. Het belangrijkste doel van een infiltratievoorziening is om op deze manier wateroverlast te voorkomen. Bij overvloedige regenval wordt het regenwater immers niet meer rechtstreeks naar de riolering afgevoerd, en ook beken en rivieren krijgen het minder zwaar te verduren waardoor het risico op overstromingen afneemt. Daarnaast voorkomt een infiltratievoorziening eveneens verschraling van de grond. Door de toenemende oppervlakte aan verhardingen krijgt regenwater immers steeds minder de kans om op natuurlijke wijze in de grond te trekken. Op die manier draagt een infiltratievoorziening ook bij aan een beter milieu. Het grondwaterniveau wordt immers op peil gehouden voor wat later ons drinkwater moet worden. Tot slot kan een infiltratievoorziening gebruikt worden voor de drainage van water op o.a. parkings, dakterrassen en groendaken.

Een infiltratievoorziening bestaat uit een infiltratiebox of -krat, die overbodig regenwater uit de regenwaterput opvangt.

Is een infiltratievoorziening verplicht?

Sinds de nieuwe wetgeving die in 2014 van kracht ging, is het bij nieuwbouw verplicht om de overloop van een regenwaterput of -tank aan te sluiten op een infiltratievoorziening. Neem voor de zekerheid wel even contact op met je gemeente voor de precieze eisen die gesteld worden omtrent een regenwaterput en infiltratievoorziening.

Kosten besparen met een infiltratievoorziening.

Deze kunnen namelijk verschillen afhankelijk van je woonplaats. Wat betreft het berekenen van de infiltratievoorziening gebeurt dit steeds in functie van de dakoppervlakte en de infiltratiecapaciteit van de grond. Aan de hand van deze parameters bepalen we hoe groot de infiltratieboxen of -kratten moeten zijn.

 

Kosten besparen met een infiltratievoorziening

Een infiltratievoorziening dient verschillende doelen, maar wist je dat ook de kosten voor de gemeenschap zullen dalen door de infiltratie van regenwater? Rioleringsnetwerken en zuiveringsstations zullen immers niet meer berekend moeten worden op het transport van regenwater, en het vermijden van wateroverlast zorgt voor minder schade en dus minder kosten. Wil je meer weten over infiltratievoorzieningen of ben je op zoek naar de geknipte partner voor het plaatsen van een installatie voor regenwaterrecuperatie? Contacteer dan Segorex via het formulier op deze website.