Een vetafscheider

In horecazaken en grootkeukens komen er dagelijks heel wat etensresten en vetten in het afvalwater terecht. Deze mogen niet zomaar afgevoerd worden naar de riolering. Het vuil kan immers zorgen voor verstoppingen of het kan de waterzuiveringsinstallaties onnodig belasten. Daarom is een vetafscheider in deze situaties verplicht. Dit apparaat zorgt ervoor dat vetten en etensresten uit het afvalwater gehaald worden alvorens dit wordt afgevoerd naar het riool.

Wat is een vetafscheider juist?

Het doel van een vetafscheider is om bezinkbaar en drijvend vuil in het afvalwater tegen te houden en zo het rioolstelsel te beschermen. Zo’n installatie bestaat uit twee virtuele delen: de slibvangruimte of slibvanger, gevolgd door de effectieve vetafscheider. In de eerste ruimte zakken de zware resten naar de bodem, terwijl in de tweede ruimte de vetten komen bovendrijven op het water. Tussenin blijft er water over dat vrij is van slib en vetten en dat afgevoerd kan worden naar de riolering. Een vetafscheider kan bestaan uit twee afzonderlijke putten of de beide ruimten kunnen ook gecombineerd worden in één put. Deze installatie dient dus puur voor het reinigen van afvalwater uit grootkeukens en horeca; sanitair- en regenwater mogen absoluut niet op een vetafscheider worden aangesloten!

Wat is een vetafscheider juist?
Vetafscheider nodig? Contacteer Segorex!

Belangrijk: het onderhoud van een vetafscheider

Na een tijdje gaan zowel de slib- als de vetlaag in een vetafscheider aandikken. Om te voorkomen dat vetten en etensresten toch doorspoelen naar het riool, moet een vetafscheider dan ook regelmatig gereinigd worden. Dit houdt in dat hij volledig wordt leeggemaakt met een speciale ledigingswagen, dat hij gereinigd wordt en dat hij daarna opnieuw gevuld wordt met koud water. Om een vetafscheider te laten reinigen moet er wel steeds een erkende ruimingsdienst gecontacteerd worden. Na het ledigen ontvang je van hen ook een verwerkingsattest als garantie dat het afval uit de vetafscheider op een ecologische manier verwerkt zal worden.

 

Vetafscheider nodig? Contacteer Segorex!

Bij Segorex ben je aan het goede adres indien je op zoek bent naar een geschikte vetafscheider! Je kan kiezen voor een apparaat in vrije opstelling of voor een exemplaar op maat dat we ondergronds inbouwen.

Aarzel dus niet om ons een seintje te geven; wij kunnen zowel de voorstudie als de plaatsing, de inbedrijfstelling en het onderhoud van vetafscheiders voor onze rekening nemen. Wil je meer weten over de prijs van een vetafscheider of over onze andere diensten? Contacteer ons dan zo snel mogelijk!