Het afkoppelen van regenwater

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving is het bij nieuwbouw en grondige renovaties verplicht om de afvoerbuizen voor regenwater en afvalwater van elkaar te scheiden. Deze handeling wordt ook het afkoppelen van regenwater genoemd. Het houdt in dat enkel afvalwater naar de riolering wordt geleid, terwijl hemelwater naar een waterput of infiltratievoorziening wordt afgevoerd.

Het afkoppelen van regenwater: waarom?

Het afkoppelen van regenwater: waarom?

Het afkoppelen van regenwater wordt niet zomaar gedaan. De bedoeling is om het riool zo weinig mogelijk te belasten. Een gemengd rioleringsstelsel, waar zowel regenwater als afvalwater in terechtkomen, kan bij hevige regenval immers al snel overbelast geraken. In zulke gevallen neemt het risico toe op wateroverlast en ook op het overstorten van vervuild afvalwater. Daarenboven heeft het afkoppelen van regenwater ook een positief effect op de werking van waterzuiveringsinstallaties, die beter functioneren indien er enkel afvalwater toekomt. Ga je een nieuwe woning bouwen, vraag dan ook even na bij je gemeente of er een subsidie gegeven wordt voor het afkoppelen van regenwater. Dit kan namelijk variëren afhankelijk van je woonplaats.

Het afkoppelen van regenwater voor hergebruik

Door het afkoppelen van regenwater krijg je dus een gescheiden riolering waarbij enkel afvalwater (van de douche, het toilet, de wasmachine,…) naar het riool wordt gevoerd. Het regenwater gaat naar een infiltratievoorziening of regenwaterput. In dit laatste geval kan men het regenwater hergebruiken voor verschillende toepassingen in en rond de woning.

Het grote voordeel hiervan is dat je geen kostbaar drinkwater meer hoeft te gebruiken voor al deze zaken. Je leest er meer over op de pagina “Waarom regenwater gebruiken?”. Wil je graag een installatie voor regenwaterrecuperatie laten plaatsen, dan zit je goed bij Segorex. We doen dit zowel voor particuliere als voor professionele doeleinden, in nieuwe en bestaande gebouwen.

 

Heb je vragen over het afkoppelen van regenwater?

Voor nieuwe woningen en grondige renovaties is het afkoppelen van regenwater, en dus het creëren van een gescheiden riolering, verplicht. De voornaamste bedoeling hiervan is om het riool te ontlasten en wateroverlast te voorkomen. Het regenwater wordt op zijn beurt afgevoerd naar een regenwaterput of infiltratievoorziening. Heb je vragen over het afkoppelen van regenwater? Of ben je geïnteresseerd in het installeren van een regenwaterput, een regenwatertank of een infiltratievoorziening? Dan moet je bij Segorex zijn! Contact opnemen kan via het contactformulier.

Heb je vragen over het afkoppelen van regenwater?