Wanneer een IBA plaatsen?

Alvorens afvalwater terechtkomt in waterlopen moet het voldoende gezuiverd worden. Indien je woning is aangesloten op een riool wordt het afvalwater hiernaartoe gevoerd en gezuiverd door de gemeente of het gewest. Is je woning niet aangesloten op een riolering, dan sta je als bewoner zelf in voor de zuivering van je afvalwater. Om dit te doen kan je een IBA plaatsen, een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater. Na het proces van waterzuivering wordt het water van de IBA naar een gracht of infiltratievoorziening gevoerd.

Laat je IBA plaatsen door Segorex.

Is een IBA plaatsen verplicht?

Een IBA installatie wordt dus verplicht geplaatst bij gezinnen die geen aansluiting hebben op de riolering. Zij wonen in de zogenaamde rode zones of C zones. Weet je niet zeker of een IBA plaatsen verplicht is waar jij woont? Dan kan je dit nagaan via het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij. Op het zoneringsplan kan je bekijken of een bepaald gebouw al dan niet in een rode zone ligt. Heb je ontdekt dat een IBA plaatsen verplicht is in het gebied waar je woont? Neem dan contact op met Segorex!

 

Laat je IBA plaatsen door Segorex

Segorex plaatst BENOR-gekeurde IBA installaties van 4 tot 25 IE, van het “actieve slib”-type. Dit betekent dat bacteriën in de installatie geactiveerd worden om zo vuil in het afvalwater op te eten.

Een PLC-gestuurde beluchtingspomp zorgt voor de luchttoevoer en een optimale werking van de bacteriën in de IBA installatie. Wanneer we een IBA plaatsen wordt de grootte bepaald door het aantal bewoners van de woning in kwestie. Onze onderhoudsservice zorgt er ten slotte voor dat je in orde blijft met de wettelijke bepalingen én garandeert een perfecte werking van jouw IBA.

Een IBA plaatsen: wat wel en niet mag

Laat je een IBA plaatsen, dan wil je natuurlijk dat deze zo goed mogelijk zijn werk doet. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met wat er wel en niet in je IBA terecht mag komen. Dingen die wel mogen zijn onder andere fecaliën, toiletpapier en water van het bad of de douche. Dingen die niet mogen zijn bijvoorbeeld regenwater, verf, chemicaliën en ontstoppers. Deze kunnen de bacteriën in de IBA immers doden, waardoor de installatie niet goed meer functioneert.

 

Voordelig een IBA plaatsen

Wil je een IBA plaatsen? Controleer dan bij je gemeente of hier misschien een financieel voordeel aan verbonden is. Zo worden er op sommige plaatsen stimulatiepremies gegeven of geldt er een vrijstelling van de saneringsbijdrage. Wil je meer weten over de individuele behandeling van afvalwater of over het plaatsen van een IBA, contacteer dan Segorex via het contactformulier op deze website!

Voordelig een IBA plaatsen.